duminică, 21 martie 2010

Rezolvare problemă de clasa a IV-a (II)

Iată şi a doua problemă propusă de Omerica:
Perimetrul unui dreptunghi este de 178cm. Dacă lungimea se măreşte cu 39 cm, atunci lăţimea devine 1/3 din lungime. Să se afle dimensiunile dreptunghiului.

Rezolvare:
Precizare: păstrăm notaţiile din rezolvarea primei probleme.
Începem de la formula de calcul a perimetrului și de la valoarea acestuia, scrisă sub forma:
P=2x(L+l)=178
L+l=178:2
L+l=89
Mărind lungimea cu 39 cm, suma dimensiunilor devine:
L+l=89+39
L+l=128
În acest moment, lățimea este egală cu 1/3 din lungime sau, cu alte cuvinte, lungimea este de 3 ori mai mare decât lățimea. Reprezentarea grafică arată așa:

lățimea: I_______I
lungimea: I_______I______I_______I
Suma lor este de 128, deci cele 4 părți egale valorează 128.
l=128:4
l=32cm
L=3 x l
L=3x32
L=96cm
Pentru a calcula valoarea inițială a lungimii dreptunghiului, scădem cei 39 de centimetri cu care a fost mărită conform enunțului problemei.
L=96-39
L=57cm

Verificare:
P=2x(L+l)
P=2x(57+32)
P=2x89
P=178cm

Răspuns: L=57cm; l=32cm

sâmbătă, 20 martie 2010

Rezolvare problemă de clasa a IV-a

Omerica cere ajutor la rezolvarea unor probleme de matematică, de clasa a IV-a.

Iată prima problemă: Perimetrul unui dreptunghi este cu 364 cm mai mare decât lăţimea şi cu 320 cm mai mare decât lungimea sa. Câţi centimetri măsoară dimensiunile dreptunghiului?

Rezolvare:
Fie L- lungimea dreptunghiului, l- lăţimea şi P - perimetrul acestuia.
P= 2L+2l
Dacă P este cu 364cm mai mare decât lățimea, înseamnă că diferența dintre P și l este de 364cm. Același raționament și în cayul diferenței dintre perimetru și lungime. Rezultă următoarele relații matematice:
P-l= 2L+ l=364
P-L=L +2l=320
Adunând cele două relații, obținem:
3L+3l=684 sau
3x(L+l)=684
L+l=684:3
L+l=228
Comparând relațiile:
2L+l=364 și
L+l=228, se observă că diferența dintre cele două valori numerice reiese din faptul că, în prima relație, este în pus o L . Deci,
L=364-228
L= 136cm
l=228-136
l= 92cm

Verificare:
P=2L+2l= 2x136+2x92=272+184= 456cm
Diferența dintre perimetru și lățime: 456-92=346cm
Diferența dintre perimetru și lungime: 456-136=320cm

Răspuns: dimensiunile dreptunghiului: L=136cm; l=92cm

duminică, 14 martie 2010

Reforma...biblioteca virtuală... profesorul virtual...

Aseară, pe Realitatea tv, emisiune dedicată reformei din educaţie. Doamna Dragotescu, moderator, deşi s-a declarat "doamna dirigintă", nu a reuşit să scoată ce e mai bun de la "elevii"-invitaţi.
De reţinut punctul de vedere al domnului Miclea: biblioteca virtuală şi profesorul virtual- o alternativă la manualele alternative (recunoscute unanim ca fiind de proastă calitate). Psihologic vorbind, propunerea e fundamentată şi argumentată: funcţionarea proceselor psihice a suferit modificări; creierul copiilor de azi operează cu informaţii multimedia, cu imagini ce se succed rapid...
Da, argumentul stă în picioare. Dar nimeni de acolo nu a venit cu contraargumente de tipul: copiii noştri, deja a-motrici şi unii dependenţi de calculator, ar avea nevoie şi de o ieşire din virtual; copiii noştri, din ce în ce mai mulţi, sunt obezi sau poartă ochelari de la vârste mult prea mici... Statul ore întregi în faţa computerului n-o fi una dintre cauze?
Şi nimeni nu a abordat cauza pentru care învăţământul românesc se tot duce de râpă: lipsa motivaţiei!
Copiii nu mai învaţă pentru că nu mai există motivaţia învăţării.
Chiar şi profesorii cu vocaţie şi competenţe sunt din ce în ce mai puţini, pentru că sistemul nu îi mai motivează pe cei mai buni să rămână/ să intre în această meserie grea, frumoasă, hulită în ultima vreme de tot mai mulţi. E drept, profesorul virtual nu are nevoie să fie motivat, nu cere măriri salariale, nu intră în grevă... e ideal pentru reformă!

sâmbătă, 6 martie 2010

Formarea continuă a personalului didactic

Maria întreabă care este diferenţa dintre puncte şi credite, dintre cursurile acreditate şi cele neacreditate.
Răspunsul poate este mai complex de atât, dar voi da câteva lămuriri, poate vor fi şi altora de folos.
Toate cursurile de formare sunt punctate, la dosarul personal al cadrului didactic, în funcţie de grila din care fac parte. Cele cu credite, deseori primesc mai mai multe puncte decât cele fără credite.
Creditele sunt obligatorii de realizat, într-o perioadă dată (pentru precizări suplimentare şi amănunţite vezi O.M. nr. 5720/ 20.10.2009 privind aprobarea Metodologiei formării continue a personalului didactic din învăţământul preuniversitar); există şi forme de echivalare a numărului de credite necesar (grade didactice, diverse forme de completare a studiilor etc.). Absolvirea unui curs cu credite a fost şi condiţie impusă la trecerea personalului didactic de la o treaptă de învăţământ la alta.
Casele Corpului Didactic au în oferta lor de formare ambele tipuri de curs.
Din experienţa mea, nu toate cursurile şi nu toţi formatorii sunt de calitate.
De obicei, oferta de cursuri fără credite este cea mai bogată, este centrată pe diverse nevoi şi competenţe; e suficient să stabileşti de ce ai nevoie şi care curs se armonizează cu nevoile tale.
Mai multă calitate, dar pe bani (şi, uneori, sumele nu sunt mici!) se oferă la cursurile pe care le au în oferta lor diverse centre care au ca obiect al activităţii lor dezvoltarea resurselor umane. E drept, cursurile lor nu sunt recunoscute de ministerul învăţământului, dar oferă plus-valoare. De aceea, le recomand celor care vor să se dezvolte cu adevărat, nu celor care doar strâng "hârtii"la biblioraft. Hârtii care, desigur, le atestă competenţele, chiar dacă acestea sunt inexistente.
Ce recomand eu: înainte să te înscrii la un curs (din orice categorie ar face parte), culege informaţii de la cei care l-au urmat deja; despre conţinuturile abordate, despre metodologia utilizată, despre formator... apoi stabileşte dacă ai cu adevărat nevoie de acel curs !

marți, 2 martie 2010

Ministrul Funeriu ştie să "vorbeşte" ?

L-aţi văzut, mai bine zis auzit, pe ministrul Funeriu vorbind despre învăţământ, reformă şi alte chestii din astea care fac obiectul muncii sale?
Că eu - recunosc- nu prea sunt la curent cu ce se întâmplă prin media, dar... în afară de momentul OTV, când domnul încă "neministru" calcula viteza mâinii lui Băsescu spre faţa copilului ce urma a fi "mângâiat", nu l-am prea auzit vorbind.
Şi, slavă Domnului, vorbitul în limba română e competenţă evaluată la bac, la nivel de începător!
În schimb, ministrul şi-a luat consilieră, pe doamna Vergu. Care vorbeşte, şi vorbeşte, şi vorbeşte... mult, tare, agresiv...explicând cum vor face ei... nimic... Abia aştept !