duminică, 13 octombrie 2013

Şi a fost ZEN...

Ziua Educaţiei Nonformale, anul acesta a început pe 11 şi s-a desfăşurat inclusiv în 12 octombrie.
Pentru elevi:
Învățăm jucându-ne...Bazat pe tehnica "sculptura familială", jocul presupune ca elevii, împărţiţi în grupuri, să îşi împartă rolurile membrilor unei familii. Membrii "familiei" se vor aşeza într-un grup statuar cu sens; fiecare membru îi aşează pe ceilalţi într-un tablou semnificativ.
Astfel, fiecare va portretiza - în termeni de spaţiu, postură şi atitudine - percepţiile personale despre familie.


Pentru profesori: 
Fii profesor nonformal! "Planul de acţiune în 5 paşi"este o metodă centrată pe găsirea de soluţii la anumite probleme (personale sau ale grupului/ comunităţii de apartenenţă, indiferent de natura problemei); îmbină aplicarea mai multor tehnici (reflecţia individuală, simbolizarea, vizualizarea...) cu feed-back-ul primit de la ceilalţi participanţi; aplicarea acestei metode oferă oportunitatea de a  alege soluţia optimă pentru rezolvarea unei probleme, dar mai ales de a alege calea cea mai bună pentru punerea ei în practică.
Se realizeaza prin:
 -experimentarea simbolică a abordării problemelor reale
-îmbinarea proiectării imaginare cu experimentarea directă (simţuri şi acţiuni) a rezolvării unei probleme
-facilitarea schimbului de opinii, de experienţă
Este o metodă simplă, flexibilă, de aceea ea poate fi folosită în orice context.

Un comentariu: